Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

43762236_316188538963317_4476824260081352704_n

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, είναι η μελέτη και η έρευνα του νομικού πλαισίου που αφορά εν γένει στην οικονομική εγκληματικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο παραπάνω πεδίο και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτό,  με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και προετοιμάσει δικηγόρους για το χειρισμό υποθέσεων που σχετίζονται με την οικονομική εγκληματικότητα στην Ελλάδα, δικαστικούς λειτουργούς που χειρίζονται ως εισαγγελείς ή δικαστές τέτοιου είδους υποθέσεις, στελέχη οικονομικών υπηρεσιών του κράτους ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και ανώτερα στελέχη της αστυνομίας που ασχολούνται με τη διαλεύκανση του οικονομικού εγκλήματος και τέλος στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που ασχολούνται επαγγελματικά ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διερεύνηση υποθέσεων οικονομικής εγκληματικότητας στο εργασιακό τους περιβάλλον.

3. Οι βασικοί στόχοι του ΔΠΜΣ είναι οι εξής:

i. Η παροχή υψηλού επιπέδου νομικών γνώσεων και πρακτικών ικανοτήτων στους φοιτητές ώστε να μπορούν να χειρίζονται πολύπλοκες υποθέσεις οικονομικής εγκληματικότητας ως δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί.

ii. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης που απαιτείται κατά τη διερεύνηση του οικονομικού εγκλήματος.

iii. Η ανάπτυξη της αναλυτικής ικανότητας των φοιτητών σε σχέση με τις αρχές, τις πρακτικές και τις τεχνικές διερεύνησης του οικονομικού εγκλήματος.

iv. Η εδραίωση της αυτοπεποίθησης των μεταπτυχιακών φοιτητών μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και της συστηματικής πρακτικής εξάσκησης στη συνθετική προσέγγιση του γνωστικού τους αντικειμένου.

v. Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας επί της οικονομικής εγκληματικότητας, καθώς και της εκπόνησης υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

vi. Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

3. Κατευθυντήριες αρχές του ΔΠΜΣ αποτελούν αφ’ ενός μεν η εξασφάλιση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερών επιστημονικών θεμελίων, σύγχρονων διακλαδικών γνώσεων και κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων και αρχών, τέτοιων που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση του καινοτομικού πνεύματος, αφ’ ετέρου δε η καλλιέργεια σε αυτούς των κριτικών και δημιουργικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για μια υπεύθυνη επιστημονική, επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα

Τελευταίες ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15.04.2022

Ανακοινώνεται η προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών στο Διιδρυματικό 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο για 
το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2022.

Η προκήρυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

4.3.2022

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου.

Πρόγραμμα